"Suché kosti, čujte slovo Hospodinovo! ... ja vovediem do vás ducha a ožijete... a kosti sa približovali jedna k druhej...
vošiel do nich duch, ožili a postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf..."
(Ez 37,4-10)
Späť na úvodnú stránku

"Id quod inferius sicut quod superius"
 

RITUÁL INICIÁCIE     To, čo je dole, je ako to, čo je hore

ČIERNA MIESTNOSŤ

    ZNOVUZRODENIE