Hodnostári lóže

Ctihodný majster

 • riadi prácu lóže
 • kontroluje prácu hodnostárov
 • oživuje a riadi debaty počas práce
 • je predsedom rôznych slobodmurárskych výborov
 • prijíma korešpondenciu a odpovedá na oficiálne listy

1. a 2. Dozorca

 • každý má na starosti jeden "stĺp"
 • prijíma a udeľuje slovo "sediacim na stĺpoch" - dbá o plynulé "obiehanie slova"
 • 1. Dozorca školí tovarišov
 • 2. Dozorca školí učňov

Rečník

 • je "strážcom Ústavy", dbá na dodržiavanie pravidiel
 • na prácach číta listy z Veľkého Orientu
 • zhŕňa prednesené príspevky a vyjadruje svoj názor pred hlasovaním lóže

Tajomník

 • vedie knihu architektúry (záznam o prácach)
 • zabezpečuje účasť členov na prácach
 • vedie bežnú korešpondenciu, posiela informácie o budúcich prácach iným lóžam, posiela informácie hľadajúcim
 • je "strážcom pečate"

Veľký Znalec

 • pripomína správnosť rituálov a dbá o ich dodržiavanie
 • kontroluje hostí, ktorí chcú vstúpiť do lóže
  overuje "slová semestra"
 • má na starosť "balotage" - hlasovanie guľôčkami

Pokladník

 • vyberá poplatky a stará sa o hospodárenie s peniazmi
 • má na starosti majetok lóže
 • každých šesť mesiacov predkladá prehľad finančnej situácie

Samaritán

 • navštevuje chorých bratov, podáva správu o bratoch, ktorí majú starosti, navrhuje, ako im pomôcť
 • vyberá príspevky do "Vdovinho Mešca"

Obradník

 • sprevádza bratov pri ich cestách v Chráme
 • vyberá príspevky do "Návrhového Mešca"

Pokrývač

 • dverník, stará sa o riadne "pokrytie Chrámu"
  - túto hodnosť obyčajne vykonáva bývalý Ctihodný Majster

Majster hodov

 • stará sa o hody ("agape") po práci

Majster Stĺpu harmónie

 • stará sa, aby pri prácach znela hudba

Knihovník

 • vedie knižnicu lóže

Vlajkonosič