O Slobodomurároch

Slobodomurárska zvrchovanosť prináleží všetkým aktívnym Slobodomurárom, ktorí sú súčasťou Veľkej Lóže Slovenska. Táto zvrchovanosť sa uplatňuje všeobecným hlasovacím právom.

Slobodné Murárstvo má znamenia a emblémy, ktorých vysoký symbolický význam môže byť zjavený len zasvetením. Tieto znamenia (znaky) a tieto emblémy sú prítomné v určených formách na všetkých prácach Slobodomurárov. Umožňujú im, spoznať sa na celej Zemi a vzájomne si pomôcť.

Zasvetenie obsahuje niekoľko stupňov či hodností. Prvé tri sú hodnosti Učňa, Tovaryša a Majstra - táto posledná ako jediná dáva Slobodomurárovi úplne všetky slobodomurárske práva.

Pri slobodomurárskych prácach sú si všetci Slobodomurári úplne rovní. Nejestvujú medzi nimi iné rozdiely, než v hierarchii funkcií.