Peňažné záväzky

Slobodné Murárstvo, tým, že musí zabezpečovať svoje fungovanie a financovať svoje diela solidarity, predpisuje všetkým svojim členom členské príspevky. Kandidát je prezidentom Lóže upozornený na výšku poplatku za zasvetenie a na výšku ročných príspevkov.