Symboly a rituály

V našej modernej dobe si ani neuvedomujeme, že v živote potrebujeme aj určitú duševnú mágiu a mystiku. Stále viac zabúdame na svoju fantáziu, na svoje duševné rituály. I keď sme denne pomerne často obklopení množstvom rituálov a obradov, no na väčšinu z nich reagujeme až keď sa stávame ich priamými aktérmi. Je to napr. svadba, krst, pohreb, ale aj maturita, promócie, súd, schôdza,... Podstatu a symboliku týchto "všedných" rituálov pozná len málokto, takmer nik sa nad tým už ani nezamýšľa, pričom ich psychologická účinnosť, a samozrejme aj potreba, je zrejmá. Všetci tí, ktorí sa nedokážu nad tým zamyslieť (buď nemajú čas, nechcú alebo jednoducho nemôžu...) a snažiť sa to aj pochopiť, vnímajú rituály, obrady a symboly iniciačných tajných spoločností ako smiešne a zastarané.

Iniciačné rituály sú mystériá, ktoré obsahujú symbolické morálne a fyzické skúšky pri výbere jedinca. Pomáhajú, aby sa hľadajúci v určitom psychickom stave symbolicky zoznámil s tajnou pravdou. Iniciácie a iné obrady slobodomurárskej lóže taktiež vytvárajú určité psychické fluidum, v ktorom bratia vždy nanovo prežívajú niečo nevysloviteľné. Práve preto je aj ťažké "odhaliť" tieto ceremónie. A práve preto sú aj také vzácne a pre členov potrebné. Pri slobodomurárskych obradoch a mystériách nejde o dogmatický výklad slobodomurárskeho tajomstva - učenia, ale o rituálne používanie symbolov a mýtov pre "osvietenie a zasvätenie" uchádzača na predpísaných stupňoch. Podľa Veľkej encyklopédie slobodomurárstvo nemá iný cieľ, ako poznať človeka a prírodu.A keďže je založené na symboloch Šalamúnovho chrámu, nemôže byť cudzie ani vede a človeku, pretože všetci mudrci a vedci, ktorí sa objavili od jeho založenia, uznávali, že povestný chrám existoval v minulosti, prítomnosti i budúcnosti ako metaforický obraz univerzálneho typu človeka v práci i obraz jeho vlastných dejín. Slobodomurárstvo je filantropická a humanitná organizácia a jeho cieľom je materiálne a morálne pozdvihnúť ľudstvo, učiť tolerancii, odmietať náboženské, národné a rasové rozdiely, vytvoriť všeobecné bratstvo milosrdných a múdrych ľudí, ktorí chcú a sú schopní nezištne pomáhať vlastnému národu i celému svetu. Slobodomurárstvo používa rituály založené na symbolických aktoch, vzájomné poučovanie a príklady, intelektuálnu kultúru a solidaritu na zachovanie súdržnosti a bratstva.

Tieto prostriedky pochádzajú zo symbolického príbehu staviteľa, biblického majstra murára Hirama. Túto tradíciu a legendu do slobodomurárskych rituálov a ceremónií zaviedli Bratia ruže (Rosenkruciáni) v 17. storočí. Ich nové obradné ceremónie vniesli do slobodomurárstva mysticizmus a naplnili ho ezoterickou symbolikou. Po troch základných stupňoch - učeň, tovariš a majster - vytvorili vyššie majstrovské stupne (podľa škótskeho rítu je týchto stupňov 33).


SYMBOLIZMUS NÁSTROJOV

Nástroje aktívne a pasívne
AKTÍVNE (Duch)
Kružidlo
Palica
Olovnica
Pravítko
PASÍVNE (Hmota)
U
holník
Dláto
Vodováha
Páčidlo
NEUTRÁLNE
Murárska lyžica

Všeobecný význam nástrojov
NÁSTROJE

Kružidlo
Uholník
Palica
Dláto
Olovnica
Vodováha
Pravítko
Páčidlo
Murárska lyžica

VÝZNAM

Miera v hľadaní
Priamosť v jednaní
Vôľa v uplatňovaní
Súdnosť v bádaní
Hĺbka v pozorovaní
Správne uplatňovanie znalostí
Presnosť v uskutočňovaní
Sila vôle
Láskavosť voči všetkým


Atribúty troch stupňov a hodností
ATRIBÚT

Uholník
Úholník na kružidle
Úholník prepletený s kružidlom
Kružidlo na úholníku
Palica
Olovnica
Vodováha
Pravítko (s okom a mečom)

HODNOSŤ

Majster lóže
Učeň
Tovaryš
Majster
Majster lóže
Prvý Dozorca
Druhý Dozorca
Znalec